Mosiądz

Mosiądz jest stopem miedzi i cynku zawierający do 40% cynku. Może zawierać inne metale takie jak: ołów, aluminium, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem. Temperatura topnienia: poniżej 1000 °C (zależnie od gatunku).
Mosiądz ma kolor pomarańczowożółty, przy mniejszych zawartościach cynku zbliżający się do naturalnego koloru miedzi. Stop ten jest odporny na korozje, ciągliwy; Gęstość: 8,4–8,7 g/cm³.

Mosiądz dwuskładnikowy M63; CuZn37, jest gatunkiem mosiądzu najczęściej używanym w przemyśle elektrotechnicznym oraz przy produkcji elementów wykonanych różnymi metodami obróbki plastycznej, w tym przez głębokie tłoczenie. Stop miedzi z cynkiem (zawartość miedzi 62-65% ) charakteryzuje się dobrą przewodnością przy dobrych własnościach mechanicznych; dobrze podatny do obróbki plastycznej na zimno.
Dostępne stany utwardzenia: r ( EN R300) – miękki, z4 (EN R350) – półtwardy, z6 (EN R410) – twardy oraz z8 (EN R550).

Mosiądz z dodatkiem ołowiu MO58/ CuZn40Pb2; MO58A / CuZn39Pb3; MO59/CuZn39Pb2 jest gatunkiem mosiądzu stosowanym na elementy wykonywane różnymi metodami skrawania – gatunek MO58A ma szczególne zastosowanie w pracy na automatach (stop automatowy). Ze względu na dodatek ołowiu bardzo dobrze poddaje się obróbce skrawaniem i ma większą odporność na niszczące mechaniczne czynniki zewnętrzne. Stop CW617 N jest typowy na mosiądze do kucia na gorąco Stopy MO58-59 mają ograniczoną podatność do obróbki plastycznej na zimno.
Dostępne stany utwardzenia: z4 (EN R430)– półtwardy, z6 – twardy (EN R500); pp (EN M).

CuZn40Pb2 – CW617 N
CuZn39Pb3 – CW614 N
CuZn39Pb2 – CW612 N