Systemy budowlane aluprof

 

Systemy okienno-drzwiowe MB45, MB45S, MB59SE, MB59S, MB60, MB70, MB86, MB-DPA, MB77HS

systemy dwu i trzykomorowe
możliwość wykonania niestandardowych konstrukcji typu: okna obrotowe, okna otwierane na zewnątrz, drzwi przesuwne, drzwi
unoszono-przesuwne
głębokość konstrukcyjna profili od 45 mm do 174 mm
możliwość wykonania konstrukcji o współczynniku przenikania ciepła Uf
Systemy fasadowe MB-SR50, MB-SR50 EFEKT, MB-SG50, MB-SR50N, MB-TT50

system stwarza możliwość wykonania fasady z widocznymi wąskimi liniami lub niewidocznymi liniami podziałów
kształt słupów i rygli pozwala budować nowoczesne i estetyczne fasady
wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna
bogate możliwości rozwiązań elementów otwieranych (okna i drzwi)
Systemy przeciwpożarowe MB78EI, MB-SR50EI, MB-DPAEI, MB118EI

służą do wykonania przeciwpożarowych ścianek, drzwi, okien technicznych, fasad oraz drzwi przesuwnych w odniesieniu do konstrukcji wewnętrznych i zewnętrznych
odporność ogniowa od EI15 do EI120
głębokość konstrukcyjna profili od 45 mm do 174 mm
głębokość kształtownika od 78 mm do 118 mm
Specjalistyczna stolarka aluminiowa

okna i drzwi antywłamaniowe klasy RC
drzwi wewnętrzne dymoszczelne klasy S30
okna i klapy oddymiające wg normy PN-EN 12101-2
systemy HI o podwyższonej w stosunku do systemów bazowych izolacyjności termicznej
Ceny sprzedaży kształtowników budowlanych oparte są na aktualnym cenniku ALUPROF

Szczegółowe informacje cenowe oraz pomoc techniczną i projektową opartą na programie MB-CAD można uzyskać:
Zbigniew Kopka – z.kopka@profmetkol.pl, (0-22) 761 40 40 0606 929 183
Tomasz Parzyszek – t.parzyszek@profmetkol.pl, 0-58) 623 10 20 0600 281 837